• Site
Search
Đăng ký kinh doanh
Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính
Cập nhật : 08/06/2014 - Số lượt đọc: 6641
GoogleShare Facebook

Untitled Document


Cao Bằng là một tỉnh miền múi biên giới, có ba cửa khẩu chính và nhiều cửa khẩu phụ, chợ biên giới, có nguồn tài nguyên khoáng sản, thủy điện phong phú, tiềm năng du lịch dồi dào cùng khả năng phát triển các vùng chuyên canh nông- lâm nghiệp rộng lớn. Trong giai đoạn 2011-2015, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phát huy cao nhất các lợi thế trong xây dựng và phát triển kinh tế Cao Bằng.

Một số chỉ số kinh tế mà Cao Bằng đạt được trong năm 2014:

1. Chỉ tiêu kinh tế 

 - Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP):

+ GRDP tính theo cách tính cũ tăng 8,2%, trong đó: Nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,5%; công nghiệp xây dựng tăng 7,9%; dịch vụ tăng 11,5%. 

+ GRDP tính theo phương pháp mới tăng 5,81%. Trong đó: Nông, lâm, ngư nghiệp 3,07%; công nghiệp - xây dựng 6,12 %, dịch vụ 6,93%.

 - GRDP bình quân đầu người đạt 19,3 triệu đồng/KH 19,6 triệu đồng (bằng 98% KH). 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 255,1 nghìn tấn, đạt 102,0% KH; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 34 triệu đồng/ha, đạt kế hoạch đề ra.

 - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn 630 triệu USD/KH 560 triệu USD, bằng 112%KH, trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 418 triệu USD, bằng 130,6% KH; kim ngạch nhập khẩu 212 triệu USD, bằng 88,3% KH. 

 - Tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.177,397 tỷ đồng, đạt 107,03% so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: 

 + Thu nội địa: 1.004,865 tỷ đồng, đạt 107,47 kế hoạch.

 + Thu thuế xuất nhập khẩu: 172,532 tỷ đồng, đạt 104,56% kế hoạch. 

 - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 7.400,56 tỷ đồng, đạt 104,23% kế hoạch.  

2. Chỉ tiêu xã hội và môi trường 

 - 75% số xã, phường, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi (đạt kế hoạch). 

 - Mỗi huyện, thành phố tăng thêm ít nhất 01 trường chuẩn quốc gia trở lên (đạt kế hoạch). 

 - Giảm tỷ suất sinh đạt 0,18%o, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,91%, đạt KH. 

 - Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 8,5 bác sỹ/vạn dân (đạt KH); tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ 77,88/78% (vượt KH); số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm 13 xã (KH tăng 15 xã); xây dựng được 09 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia (vượt KH, KH 5 trạm). 

 - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 20,4%, bằng 95% kế hoạch (KH 19,3%). 

 - Tỷ lệ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt 79,4/78% (vượt KH); danh hiệu "Tổ, xóm văn hóa" đạt 49,3/48% (vượt KH); cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 90,4/89% (vượt KH); số xã mới đạt tiêu chí quốc gia về y tế 13/15 KH, đạt 86,67%; số đơn vị cơ sở có nhà văn hoá đạt 66,7/64% (vượt KH). 

 - Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 4,16% (đạt KH).

 - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 32,8% (đạt KH), trong đó đào tạo nghề 24,5% (Đạt KH); tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị 4,7% (đạt KH). 

 - Tỷ lệ che phủ rừng đạt 50,5%, không đạt theo kế hoạch (kế hoạch 52%). 

 - Tỷ lệ dân cư thành thị được dùng nước sạch đạt 83% (đạt KH); tỷ lệ dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 84,81% (đạt KH).

 

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CAO BẰNG    
Địa chỉ: Số 30 đường Xuân Trường - phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng
Email: sokhdt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3852182
Chịu trách nhiệm nội dung: ông Nguyễn Thái Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Doanh nghiệp và Đầu tư Cao Bằng (hoặc www.dautucaobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Thực hiện bởi: OrientSoft
Thống kê lượt truy cập
Online: 3
Tổng số lượt truy cập: 1389713